Personuppgifter

Personuppgifterna du lämnar till oss används för att vi ska kunna ge dig en fullgod service och fullgöra vår del av avtalet. Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, t.ex. för utskick av ny katalog eller erbjudanden, om du har angett att du vill ha det. De av dig lämnade uppgifterna kommer endast att användas inom Atlas Screen Print. Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig. Du kan även själv ändra dina uppgifter på webbsidan när du är inloggad.

 

Information om datasäkerhet

Användning av cookies

Cookies är små textfiler som lagras på internetanvändarens dator. Syftet är t.ex. att kontrollera anslutningen i samband med ditt besök på webbplatser. De innehåller rent teknisk information, inga personuppgifter. Det är också möjligt att använda våra erbjudanden utan cookies.

Vi garanterar sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter genom att

  • använda dina personuppgifter endast för att uppfylla ditt önskemål eller hantera ditt ärende.
  • se till att våra anställda förbinder sig att följa tystnadsplikt,
  • se till att våra säkerhetsrutiner i lämplig utsträckning uppfyller de senaste tekniska kraven,
  • regelbundet kontrollera våra systems säkerhet så att vi kan skydda de uppgifter som har ställts till vårt förfogande från potentiella skador, förluster och obehörig åtkomst,
  • se till genom vår dataskyddsansvarige att ”integritetspolicyn” följs.

Webbanalysverktyg

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på användares datorer och som gör det möjligt att analysera användning av webbplatsen. Uppgifterna om användarens användning av denna webbplats, som genereras med hjälp av cookies, överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats, vilket innebär att användarens IP-adress kommer att i förväg kortas ner av Google inom EU eller i andra länder som är parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och kortas där. På uppdrag av denna hemsidas innehavare kommer Google att använda denna information för att utvärdera användares användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att erbjuda webbplatsens innehavare andra tjänster relaterade till användning av webbplats och internet. Den IP-adress som överförs inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Du kan genom ändring i dina webbläsarinställningar förhindra att cookies sparas. Detta erbjudande uppmärksammar dock användarna på att de i detta fall inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du, genom att ladda ned och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt på följande länk, förhindra att de uppgifter som genererats med hjälp av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till Google samt att dessa uppgifter bearbetas av Google. Du hittar länken nedan:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rätt till information

I enlighet med svensk/europeisk lagstiftning har du rätt att kostnadsfritt begära ut information om dina lagrade uppgifter samt, om det skulle behövas, rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter.

Kontaktperson för dataskydd

Om vid frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, samt vid begäran om information, korrigering, blockering eller radering av uppgifter, är du välkommen att skriva till

Atlas Screen Print

Avdelning Dataskydd

Box 7035
170 07 Solna

info@atlasscreen.se